Політика конфіденційності

 

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «НАРОДНИЙ ТИЛ РЕАБІЛІТАЦІЯ» (ідентифікаційний код 42742131) (далі – Фонд), в мережі Інтернет https://nt-r.org/ (далі – Сайт) приділяє значну увагу захисту персональних даних своїх Користувачів.

Користувачі сайту можуть переглядати сторінки Сайту, не повідомляючи про себе жодних персональних даних. Однак для здійснення вами благодійних пожертв, збір яких проводиться Фондом, нам  потрібні Ваші контактні дані.

Прохання до Користувачів Сайту ознайомитися з наведеною нижче інформацією та врахувати те, що час від часу положення Політики конфіденційності можуть змінюватися, тому потрібно періодично перевіряти їх.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ця Політика конфіденційності розроблена відповідно до чинного законодавства України, в тому числі, але не виключно, Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VI щодо Користувачів Сайту https://nt-r.org і встановлює порядок отримання, збору, накопичення, зберігання, обробки, використання, забезпечення захисту і розкриття персональних даних Користувачів Сайту.

1.2. Політика конфіденційності Сайту діє стосовно всієї інформації, яку ми отримуємо про Користувача під час користування Сайтом.

1.3. В положеннях Політики конфіденційності детально описано, яку інформацію про Користувача ми можемо запрошувати; як ми її використовуємо, зберігаємо і захищаємо.

1.4. Використання Користувачем Сайту для здійснення благодійної пожертви означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

1.5. Дійсна Політика конфіденційності застосовується лише до Сайту https://nt-r.org Фонд не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти по посиланнях, що можуть бути доступними на Сайті.

1.6. Адміністрація Сайту не перевіряє достовірність персональних даних, які надає Користувач Сайту Фонду.

 

2.  ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

2.1. Дійсна Політика конфіденційності встановлює зобов’язання адміністрації Фонду щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач повинен за вимогою надати адміністрації Сайту під час реєстрації на Сайті Фонду або під час здійснення благодійної пожертви.

2.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, які надає Користувач, можуть включати в себе таку інформацію:

 • прізвище, ім’я Користувача;
 • контактний телефон Користувача;
 • адреса електронної пошти (e-mail);
 • найменування благодійної пожертви.

2.3. Будь-яка інша персональна інформація, не обумовлена вище (історія пожертв, браузери, що використовуються, та операційні системи тощо), підлягає надійному зберіганню і непоширенню, за винятком випадків, передбачених п. п. 2 і 4.3 цієї Політики конфіденційності.

 

3.  МЕТА ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА

3.1. Персональні дані Користувача Фонд може використовувати з метою:

Ідентифікації Користувача,

 • Надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів Фонду;
 • Встановлення з Користувачем зворотного зв’язку, включаючи напрямок повідомлень, запитів, що стосуються використання Сайту Фонду/надання благодійних пожертв.
 • Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.
 • Обробки і отримання пожертв від Користувача.
 • Надання Користувачеві ефективної технічної підтримки у разі виникнення проблем, пов’язаних із використанням Сайту.

Надання Користувачеві з його згоди оновлень, інформації, розсилки новин та інших відомостей від імені Фонду.

 

4. СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

4.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, у будь- який законний спосіб, у тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

4.2. Користувач погоджується з тим, що Фонд має право передавати персональні дані третім особам, виключно з метою передачі благодійної пожертви, здійсненої через Сайт Фонду.

4.3. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України лише на підставах та в порядку, встановлених законодавством України.

4.4. У разі втрати або розголошення персональних даних адміністрація Сайту інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.

4.5. Адміністрація Сайту вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

4.6. Адміністрація Сайту спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або інших негативних наслідків, спричинених втратою або розголошенням персональних даних Користувача.

 

5. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН

5.1. Користувач зобов’язаний:

 • надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування Сайтом Фонду;
 • оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані в разі зміни цієї інформації.

5.2. Адміністрація Сайту зобов’язана:

 • використовувати отриману інформацію винятково для цілей, визначених цією Політикою конфіденційності. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попередньої письмової згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування, або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком випадків, визначених цією Політикою конфіденційності та чинним законодавством України;
 • вживати заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в наявному діловому обороті;
 • здійснити блокування персональних даних, що належать до відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу з захисту прав суб’єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

 

6. ДОДАТКОВІ УМОВИ

6.1. Адміністрація Сайту має право вносити зміни в Політику конфіденційності без згоди Користувача, у тому числі, уразі зміни вимог законодавства України.

6.2. Нова Політика конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті Фонду, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

6.3. Всі пропозиції або питання щодо цієї Політики конфіденційності слід повідомляти на narodnytyl.r@gmail.com

6.4. Редакція чинної Політики конфіденційності від «20» липня 2022 року.